Hardline-MaxiM og Icepad

Maxim 1WCF-godkjent pad som er lett å bytte. Med eller uten norsk mønster.

Pris; 200,-
210,- m. norsk mønsterMaxim 2

 

 

IcePad er Hardline’s ikke WCF-godkjente pad som egner seg veldig bra til klubbspill. Effektiv og varer lenge!

Pris: 155,-

Hvordan bytte pad? Se video: